Stichting MS Research zet zich in voor financiering van wetenschappelijk onderzoek naar Multiple Sclerose (MS). RSIN 009291143